Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه تعیین مالیات شرکتهای ساختمانی

نظر به این که در خصوص نحوه رسیدگی و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت‌های ساختمانی ، توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و همچنین از طرف ماموران تشخیص و مراجع مالیاتی مسایل و مشکلاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره 18734/3126-4/30 مورخ 1379/5/1 و با عنایت به اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم و نگرش خاص آن بر ایجاد جو اعتماد متقابل بین مودیان با مامورین مالیاتی و فرهنگ‌سازی در جهت ترغیب خود اظهاری ، رعایت نکات ذیل برای کلیه مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی الزامی است:

1. در مواردی که دفاتر قانونی مودیان مذکور مورد قبول واقع می‌شود ادارات امور مالیاتی (مامورین تشخیص) ملزم به قبول و پذیرش هزینه‌های واقعی و متعارف پیمانکار بوده و از برگشت هزینه‌هایی که به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و یا اصولاً امکان تهیه مدارک در مورد برخی از اقلام متصور و مقدور نیست ، خودداری نمایند .

2. ترتیبی اتخاذ شود که درآمد مشمول مالیات تعیین شده مودیان موصوف از طریق رسیدگی به دفاتر در مقایسه با درآمد مشمول مالیات مودیان مشابهی که به لحاظ خودداری از انجام وظایف قانونی و یا رد دفاتر درآمد مشمول مالیات ایشان به طریق علی‌الراس تشخیص داده می‌شود ، تجاوز ننماید تا ضمن تشویق آنان به رعایت قانون و مقررات مورد تبعیض و بی عدالتی واقع نشوند .

3. ادارات امور مالیاتی (مامورین تشخیص) منحصراً زمانی می‌توانند قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور داشته باشندکه اسناد ومدارک مثبته وغیر قابل تردیدی در اختیار داشته باشند در غیر این صورت مراجع حل اختلاف مالیاتی با اعتراض مودی نسبت به آن رفع تعرض نمایند .

4. در مورد فروش ماشین‌آلات شرکتهای پیمانکاری چنانچه دفاتر مودی مورد قبول واقع شده باشد درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر تعیین می‌شود و در مواردی که دفاتر ارایه شده از طرف مودی مورد قبول واقع نشود و یا از تسلیم آنها خودداری گردد ، قیمت فروش با توجه به ارزش روز و حتی المقدور بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری مبنای اعمال ضریب واقع گردد .

عیسی شهسوار خجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

image_pdf

شماره:30309/3283-11


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه تعیین مالیات شرکتهای ساختمانی