Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کلدفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

نظر به اینکه برای بعضی از ادارات امور مالیاتی در خصوص معافیت یا عدم معافیت درآمد حقوق کارکنان و کارگران ایرانی شاغل در پروژه های خارج از کشور ابهاماتی مطرح می باشد , با بررسی به عمل آمده و با توجه به مفاد بند 28 تصویب نامه شماره 35985 /ت 20035 مورخ 3 / 6 / 77 هیات محترم وزیران در خصوص تبیین چارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران , آن قسمت از درآمد حقوق کارکنان و کارگران ایرانی در خارج از کشور که از طریق کارفرمایان و پا پیمانکاران مقیم کشور بابت ارائه خدمات از محل پرداختی پروژه دریافت می نمایند مشمول استفاده از حکم معافیت موضوع بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول اجرای قانون یاد شده می باشد.

عیسی شهسوارخجسته

image_pdf

شماره: 17151/1918/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور