Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیهانظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیـابی دارائیـها ، درخـصـوص آئین‌نامه اجرایی جزء ب بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع مصوبه شماره 189120/ت 47548هـ مورخ 1390/09/27 هیأت وزیران که طی بخشنامه شماره 35962/230/د مورخ 1390/10/05 ابلاغ گردیده است ، بدینوسیله مقرر می‌دارد: چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها ، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و حداکثر تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در اجرای تبصره 2 ماده 2 آئین‌نامه مذکور (این مهلت برای اشخاصی که سال مالی آنها منتهی به 1390/12/29 بوده و حداکثر تا تاریخ 1391/07/30 می‌باشد) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارائیها) در دفاتر قانونی آن سال یا سال بعد اقدام شده باشد ، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب نگردیده و بنابر این مشمول مالیات نخواهد بود .


سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:14794/200/ص


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها