Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

معافیت مالیاتی آزادگان

گزارش شماره 3350- 5 / 30 مورخ 7 / 9 / 72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد نحوه استفاده از معافیت مالیاتی مذکور در قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 13 / 9 / 68 وآیین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 8 / 8 / 1370 هیئت محترم وزیران حسب ارجاع مشاورالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 66 در جلسه مورخ 8 / 12 / 72 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح وپس از بحث وتبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید:
نظر به اینکه به موجب ماده یک آیین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 8 / 8 / 70 هیئت محترم وزیران معافیت مالیاتی آزادگان مذکور در ماد ه 17 قانون حمایت ازآزادگان بعد از ورود به کشور مخصوص درآمد حاصل از واحدهای تولیدی می باشد. بنابراین درآمد آزادگان حاصل از واحدهای غیر تولیدی مشمول معافیت نخواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران-علی اکبر سمیعی-علی اکبر نوربخش-محمود حمیدی-علی نصیری نسب-محمدعلی سعید زاده-محمد طاهر- مجید میرهادی-حسن محمدیان

image_pdf

شماره:14086/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین معافیت مالیاتی آزادگان