Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

کتمان دارایی

گزارش شماره 3791- 5 / 30- 16 / 9 / 72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه هرگاه بعد از قطعیت پرونده مالیات بر ارث مربوط به در گذشتگان 1 / 1 / 68 به بعد اسناد و مدارک تازه ای در مورد دارائی متوفی بدست آید از جهت مرجع صالح برای رسیدگی نظریه های متفاوتی ابراز و بعضا” عقیده دارند مانند مواردی که اسنادو مدارکی دال بر بدهی متوفی بدست می آید مرجع صالح برای رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی است حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3 ماده 255 .ق .م .م .مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید: اعم از اینکه پرونده مالیات برارث قطعی شده یا نشده باشد،هرگاه اسناد و مدارک تازه ای در مورد دارایی متوفی بدست آید که در محاسبه و میزان مالیات موثر باشد،مامورین تشخیص ذیربط باید طبق مقررات مالیات متعلقه رابه موجب برگ تشخیص مطالبه نمایند و در صورت اعتراض ورثه، پرونده امر باید طبق مقررات مراحل قانون ی را طی کند .

محمد تقی نژاد عمران علی اکبر سمیعی علی اکبر نوربخش محمود حمیدی علی نصیری نسب محمد علی سعیدزاده محمد طاهر مجید میرهادی حسن محمدیان

image_pdf

شماره:14072/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین کتمان دارایی