Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مـلـغی الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۸۸ موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹/ت۴۲۶۸۷ک مورخ ۲۴/۳/۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن و دستورالعمل شماره ۵۶۳۵۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۸

بخشنامه

نظر به اینکه مفاد تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 1388 وزیران عضو کارگروه مسکن راجع به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از دوبار در سال و تعیین ارزش معاملات املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز، طی نامه شماره 62156 / 820 ه /ب مورخ 3 / 12 / 88 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مغایر با قانون اعلام شده است،لذا مفاد بخشنامه شماره 50691 / 298 / 213 مورخ 22 / 4 / 88 و دستورالعمل شماره 56352 / 200 /ص مورخ 11 / 6 / 1388 مستنداًبه صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لغو می گردد.

علس عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست

image_pdf

شماره:26994/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مـلـغی الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۸۸ موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹/ت۴۲۶۸۷ک مورخ ۲۴/۳/۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن و دستورالعمل شماره ۵۶۳۵۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۸