Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

واحدهای مالیاتی دفاتر مشاغل را صرف نظر از اعتبار یا عدم اغتبار ثبت وامضاءنمایند

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل ……
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر ……
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی

بقرار اطلاع واصله، برخی از واحدهای مالیاتی از ثبت وامضاء دفاتر مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 که توسط مؤدیان محترم مالیاتی ارائه می شود، بدلیل خارج از موعد بودن آن، خودداری می نمایند واین موضوع باعث بروز مشکلات ونارضایتی برای این قبیل از مؤدیان شده است لذا مقرر می دارد بمنظور فراهم نمودن زمینه های لازم برای اجرای صحیح مفاد بند (ب) ماده مذکور، چنانچه صاحبان مشاغل یاد شده در هر زمان اقدام به ارائه دفاتر درامد وهزینه (مشاغل) بمنظور ثبت وامضاء نمایند، واحدهای مالیاتی صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار دفاتر از حیث مالیاتی، موظف به ثبت وامضاء دفاتر موصوف می باشند.

عیسی شهسوار خجسته

image_pdf

شماره:61643/3382/230


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین واحدهای مالیاتی دفاتر مشاغل را صرف نظر از اعتبار یا عدم اغتبار ثبت وامضاءنمایند