Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

لزوم همکاری با حسابرسان رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

بقرار اطلاع واصله، برخی از واحدهای مالیاتی همکاری لازم را در اجرای تبصره 2 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 با حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بعمل نیاورده وموجبات تاخیر در رسیدگی مالیاتی عملکرد سال 1380 را فراهم نموده اند. از آنجا که در اجرای تبصره (2) ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور حسابرسی صورت های مالی وتنظیم گزارش مالیاتی برخی از اشخاص را به سازمان حسابرسی واگذار نموده ومی نماید واسامی انها از طریق معاونت عملیاتی به سازمان ها وادارات مالیاتی ذیبط اعلام میگردد لذا مقرر م یدارد ضمن رعایت کامل مفاد دستور العمل حسابرسی مالیاتی صادره بشماره بشماره 35072 / 3664- 211 مورخ 18 / 6 / 1381،درصورت مراجعه سازمان حسابرسی، همکاری های لازم را معمول وپرونده مالیاتی واسناد ومدارک مربوط را در اختیار آن قرار دهند.

عیسی شهسوار خجسته

image_pdf

شماره:61644/3404/230


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین لزوم همکاری با حسابرسان رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران