Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

عدم تعلق معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) به واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری موقتنظر به این که برای بعضی از ادارات امور مالیاتی در خصوص اعمال و یا عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه بهره‌برداری موقت صادر گردیده ابهاماتی مطرح می‌باشد لذا برای رفع ابهام متذکر می‌شود منظور از پروانه بهره‌برداری موضوع ماده مذکورهمان پروانه بهره‌برداری است که واحد تولیدی پس از طی کلیه مراحل و تامین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از جمله اخذ موافقت سازمان محیط زیست و یا سایر مراجع ذیربط حسب مورد دریافت نموده باشد در این صورت پروانه بهره‌برداری موقت صادر شده توسط وزارتخانه‌های حائز شرایط صدور پروانه بهره‌برداری مورد بحث نبوده و اعمال معافیت مالیاتی بر آن اساس فاقد محمل قانونی خواهد بود .

عیسی شهسوار خجسته
image_pdf

شماره:7387/2255-211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین عدم تعلق معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) به واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری موقت