Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در خصوص پروانه بهره برداری موقت

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه برای بعضی از ادارات امور مالیاتی در خصوص اعمال و یا عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه بهره برداری موقت صادر گردیده ابهاماتی مطرح می باشد لذا برای رفع ابهام متذکر می شود منظور از پروانه بهره برداری موضوع ماده مذکورهمان پروانه بهره برداری است که واحد تولیدی پس از طی کلیه مراحل و تامین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از جمله اخذ موافقت سازمان محیط زیست و یا سایر مراجع ذیربط حسب مورد دریافت نموده باشد در اینصورت پروانه بهره برداری موقت صادر شده توسط وزارتخانه های حائز شرایط صدور پروانه بهره برداری مورد بحث نبوده و اعمال معافیت مالیاتی بر آن اساس فاقد محمل قانون ی خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته

image_pdf

شماره:7387/2255/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در خصوص پروانه بهره برداری موقت