Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در مورد پرونده های مالیاتی به لحاظ حجم بالای فعالیت

همانگونه که اطلاع دارند بخشی از اشخاص حقیقی و حقوقی به لحاظ حجم بالای فعالیت و گردش کاری و مالی،بعنوان فعالان عمده و بزرگ در رشته شغلی خود شناخته می شوند.بدیهی است رسیدگی به وضعیت اینگونه اشخاص نیز از حیث مالیاتی حائز اهمیت ویژه می باشد.در راستای جمع آوری اطلاعات مربوط به این گروه از اشخاص و سازماندهی خاص برای رسیدگی مالیاتی آنان مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی به ترتیب ذیل اقدام نمایند:

1_ فهرست موًدیان بزرگ ابوابجمعی خودرا به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی و بشرح فرم های شماره (1) و (2) پیوست تهیه و حداکثر تا تاریخ 20 / 8 / 1383 از طریق نمابر شماره 8573756 به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه این معاونت ارسال نمایند.

2_ معادل پنج درصد از پرونده های مالیاتی بزرگ و عمده اشخاص حقیقی به تفکیک گروه های شغلی بندهای 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را که در اجرای مفاد ماده 158 قانون مذکور مشمول روش خوداظهاری مالیات قرار نگرفته اند،حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری مورد رسیدگی قرار داده و پیگیری لازم بمنظور قطعیت و وصول مالیاتهای متعلق را بعمل آورند.رسیدگی به این گروه از پرونده های مالیاتی می بایست بصورت گروهی و با بکارگیری از ماًموران مالیاتی مجرب و توانمند انجام پذیرد.

3_ معادل پنج درصد از پرونده های مالیاتی بزرگ و عمده اشخاص حقوقی نیز بترتیب مفاد بند (2) مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد.

4_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نتیجه رسیدگیهای یاد شده را بشرح فرم شماره (3) پیوست در پایان هر ماه به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند.

محمدعلی بیگ پور
معاون عملیاتی

image_pdf

شماره:3334/1483/233


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در مورد پرونده های مالیاتی به لحاظ حجم بالای فعالیت