Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اجتناب از تطویل زمان رسیدگی پرونده‌های مطروحه در هیاتهای حل اختلاف مالیاتیبنا به اختیار حاصل از ماده 219اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی آن از حیث نیل به حل و فصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی و اجتناب از تطویل زمان رسیدگی پرونده‌های مطروحه در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین جلوگیری از تاخیر در قطعیت و وصول مالیات‌ها مقرر می‌گردد:

الف) پرونده‌های مالیاتی قابل طرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی باید 48 ساعت قبل از تاریخ تشکیل جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی از طریق ادارات کل به مسئول امور هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تحویل شود و در همان روز طرح پرونده توسط مسئول یادشده به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی که برای رسیدگی تعیین گردیده ارجاع گردد .

ب) هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز در صورتیکه پرونده‌های مطروحه آ ماده برای اتخاذ تصمیم نهایی و صدور رای نباشد و لزوماً صدور قرار رفع نقص ، رسیدگی و یا تحقیق مجدد را ایجاب می‌نماید مکلفند: ضمن مشخص نمودن موارد نقص ، تحقیق و رسیدگیهائی که باید صورت گیرد حداکثر مدت لازم برای اجرای قرارهای صادره را در متن صورتجلسه قرار تعیین و قید نمایند . با تاکید به این که حداکثر مدت لازم جهت اجرای قرارهای صادره از تاریخ صدور آنها نباید از 30 روز تجاوز نماید .
ج) قرارهای رفع نقص به وسیله کارشناس ارشد یا رئیس گروه مالیاتی مسئول پرونده مالیاتی و یا سایر مامورین مالیاتی حسب مورد و قرارهای رسیدگی و تحقیق توسط ماموران مالیاتی (با رعایت بخشنامه شماره 60810 مورخ 27/12/75) که در امر رسیدگی و تشخیص مالیات دخالت نداشته‌اند اجرا خواهد شد .

موکداً متذکر می‌گردد:

1. قرارهای رفع نقص ، رسیدگی و تحقیق باید حداکثر ظرف مهلت مقرر در متن صورتجلسه قرار اجرا شود .

2. گزارشهای اجرای قرار باید متضمن رسیدگی و استحکام دلیل در خصوص موارد مقرر در متن قرارهای صادره و از هر حیث جامع ، مانع ، مستدل و بنا به قوانین و مقررات ، آئین نامه و بخشنامه‌های مالیاتی تنظیم شده باشد ، بطوریکه موجب صدور قرار مجدد نگردد .

د) به جهت احتراز از صدور قرارهای تجدید دعوت ، در صورت در خواست نمایندگان هیات حل اختلاف مالیاتی ، مامورین مالیاتی ذیربط ملزم به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و ادای توضیحات در خصوص دلایل اقدامات انجام شده می‌باشند .

بدیهی است مسئولیت تعویق امر رسیدگی و صدور قرار مجدد به عهده مامورینی خواهد بود که وظایف قانونی خود را براساس موارد یادشده انجام نداده‌اند .

مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشند و نظارت کلی و مستمر با نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات خواهد بود تا در صورت مشاهده هر گونه تخطی از موارد یادشده ، مراتب را گزارش نماید .

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
image_pdf

شماره:13433/3284/2412/235


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اجتناب از تطویل زمان رسیدگی پرونده‌های مطروحه در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی