Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

توافقات مالیاتی سال ۱۳۸۴ با اتحادیه اصناف

اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل امور مالیاتی

نظر به درخواست برخی از اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و ادارات کل امور مالیاتی و با توجه به استقبال صاحبان محترم مشاغل در پذیرش توافقات به عمل آمده در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات عملکرد سال 1384 بدینوسیله مقرر می دارد: صرفاً صاحبان محترم مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که تاکنون موفق به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات در چارچوب توافقات به عمل آمده نشده اند، در صورتیکه حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 5 / 5 / 1385 با مراجعه به اداره امور مالیاتی محل فعالیت یا سکونت خود نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات مطابق شرایط مقرر اقدام نمایند، می توانند از مزایای توافق مزبور بهره مند گردند.

علی اکبرعرب مازار

image_pdf

شماره:15578/ 1472/ 232


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین توافقات مالیاتی سال ۱۳۸۴ با اتحادیه اصناف