Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل اجرایی ساماندهی منطقه ای هیأت موضوع بند۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم

به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری سازمانی و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و همچنین ایجاد وحدت رویه در صدور آراء هیاتهای موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست دستورالعمل اجرایی طرح منطقه ای هیاتهای مذکور برای اجرا در منطقه یک شامل ادارات کل امور مالیاتی (شهر تهران، استان تهران، کرج، قزوین، زنجان، قم) به مرکزیت اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ضمن هماهنگی با معاونت عملیاتی اقدامات لازم برابر مقررات دستورالعمل مربوطه به عمل آید.

علی اکبر عرب مازار

image_pdf

شماره:28206/ 611/ 232


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل اجرایی ساماندهی منطقه ای هیأت موضوع بند۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم