Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه

پیرو نامه شماره 13470 / 230 /د مورخ 1 / 5 / 1390 درخصوص ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه، به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی از ثبت و امضای دفاتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند
(ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل خارج از موعد بودن آن خودداری می نمایند که این امر موجبات برخی مشکلات و بروز نارضایتی را برای این گروه از مودیان محترم فراهم می نماید.
با توجه به این که تصمیم گیری درخصوص دفاتر مودیان از اختیارات هیأت موضوع بند (3) ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، لذا مجدداً تأکید می گردد فارغ از مهلت های زمانی تعیین شده برای ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه از طرف صاحبان مشاغل به منظور برخورداری از خوداظهاری درآمد مشمول مالیات، ادارات امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن زمان مراجعه مؤدیان جهت پلمپ دفتر مذکور، مطابق ماده 2 آیین نامه موضوع تبصره (2) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

image_pdf

شماره:27552/230/د


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه