Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مهلت تسلیم اظهارنامه ۸۳ تا پایان روز ۸۴/۰۵/۰۱ می باشد

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه 31 / 4 / 1384 مصادف با روز جمعه و تعطیل رسمی می باشد لذا باستناد مقررات تبصره 1 ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم روز شنبه 1 / 5 / 1384 به عنوان اولین روز بعد از تعطیل جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اظهارنامه،ترازنامه و حساب سود وزیان عملکرد سال 1383 کلیه مؤدیان اعم از حقیقی یا حقوقی محسوب خواهد شد.

حیدری کرد زنگنه

image_pdf

شماره:7592/1411/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مهلت تسلیم اظهارنامه ۸۳ تا پایان روز ۸۴/۰۵/۰۱ می باشد