Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مؤدیان مالیاتی که در عملکرد سال ۱۳۹۰ درآمد مشمول مالیات آنها کمتر از میزان معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده

نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص دستورالعمل های شماره 5765 / 200 مورخ 4 / 4 / 92 و 9973 / 200 مورخ 4 / 6 / 92 نسبت به مؤدیان مالیاتی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آنها کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول مالیات نشده اند، با توجه به بندهای 6 و 7 دستورالعمل شماره 5765 / 200 مورخ 4 / 4 / 92 مقرر می دارد در خصوص این گروه از مؤدیان، نرخ های افزایش موضوع جدول بند 6 دستورالعمل مذکور نسبت به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 اعمال و با رعایت سایر مفاد دستورالعمل های فوق اقدامات قانون ی لازم انجام پذیرد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:14370/200/ص


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مؤدیان مالیاتی که در عملکرد سال ۱۳۹۰ درآمد مشمول مالیات آنها کمتر از میزان معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده