Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل اجرایی ماده (۱۳۷)

پیرو بخشنامه شماره 4006/10081-4/30 مورخ 1381/2/1 ، چون در خصوص اجرای حکم ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن ، خصوصاً حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه‌های درمانی که معمولاً به صورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام می‌شود. از طرف ادارات امور مالیاتی ، کارفرمایان و مودیان مالیاتی سوالاتی مطرح شده است ، لذا موارد زیر را یادآور می‌گردد:
1. کسر حق بیمه‌های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل وی و حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر شخص حقوق بگیر (به استثنای بیمه‌های عمر و پس‌انداز که قابل کسر نمی‌باشد) از درآمد حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولاً به صورت ماهیانه صورت می‌پذیرد ، توسط کارفرمایان ذیربط فاقد اشکال قانونی است . آنها می‌توانند ضمیمه اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی در احتساب درآمد مشمول مالیات حقوق کسور یاد شده را منظور نمایند .
2. کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود ، از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق ، تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند .
3. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه عمر و بیمه‌های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نماید ، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و ضمیمه نمودن گواهی موسسه بیمه به آن ، نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد حقوق آنان اقدام نمایند .
4. مرجع اقدام در خصوص کسر هزینه‌های درمانی و مراقبت و توانبخشی معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج ، پرداختی توسط حقوق بگیران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان ، اداره امور مالیاتی محل دریافت مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می‌توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارایه نسخ اصلی گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه‌های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 را بنمایند .
5. کسر هزینه‌های مقرر در ماده 137 در خصوص مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می‌شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود ، که در این صورت متقاضیان می‌توانند اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های مورد بحث را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند .
تذکر 1: حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر افراد تحت تکفل ، مشمول این مقررات نخواهد بود .
تذکر 2: لازم به یادآوری است نسخ برابر اصل شده با المثنی یا کپی مورد قبول واقع نخواهد شد و درخواست استرداد مودی در صورت قطعیت مالیات نیز منع قانونی ندارد ، که در این صورت اضافه پرداختی مودی بابت مالیات با رعایت مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم مستقیم قابل استرداد خواهد بود .
حیدری کرد زنگنه- رییس سازمان امور مالیاتی
image_pdf

شماره:19418/4385-211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل اجرایی ماده (۱۳۷)