Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه نظارت وزارت دارایی بر درآمد و هزینه اشخاص موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۹

شماره: 3191/6680-211
تاریخ: 1383/3/2
نظر به این که در خصوص نحوه نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه اشخاص موضوع تبصره 1 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 ابهاماتی مطرح می‌باشد بدین‌وسیله: امر تعیین ناظر و نظارت بر درآمد و هزینه اشخاص موصوف ، در استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در تهران به اداره کل امور مالیاتی شرکتها تفویض می‌گردد تا با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 یاد شده و دستورالعمل نحوه برخورداری اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی قانون مذکور از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 1 این ماده (فرم شماره 03/139) و دستورالعمل مراجع ، شرح وظایف و ویژگی‌های ناظر فعالیت اشخاص موصوف فرم شماره (04/139) وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند . شایان ذکر است که مرجع ناظر ذیربط می‌بایست منفک از واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی اشخاص مورد بحث باشد . مسئولیت حسن اجرای امور فوق‌الذکر در استانها با مدیران کل امور مالیاتی استان و در تهران با مدیر کل امور مالیاتی شرکتها و نظارت کلی با دفتر امور تشخیص مالیاتی خواهد بود . ضمناً ادارات کل مذکور مکلف خواهند بود گزارشی حاوی اطلاعات مربوط به اشخاص تحت نظارت خود را هر سه ماه یکبار و در قالب فرم پیوست ، به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند .
عیسی شهسوار خجسته
image_pdf

شماره:3191/6680-211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نحوه نظارت وزارت دارایی بر درآمد و هزینه اشخاص موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۹