Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده (۱۲) آیین نامه تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی ق.م.م

دستورالعمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده 12 آئین نامه تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 درخصوص فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می‌گردد .
حیدری کرد زنگنه
ماده 1:
تعریف فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف – فعالیتهای انتشاراتی:
مجموعه فعالیتهایی که در فرآیند آفرینش فکری ، تولید فنی ، حروفچینی چاپ ، پخش و فروش کتاب انجام می‌شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه گردد و به دست مصرفکننده برسد .
ب – فعالیتهای مطبوعاتی:
مجموعه فعالیتهایی که در تولید و نشر خبر ، گزارش ، آگهی و اطلاع رسانی ، انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی ، الکترونیکی و یا از طریق رسانه‌های دیگر در دسترس و بهره‌برداری عموم قرار می‌گیرد .
ج –فعالیتهای فرهنگی: مجموعه فعالیتهایی که برای توسعه ارتباطات فرهنگی ، انجام مبادلات فرهنگی ، پرکردن اوقات فراغت و یا در جهت افزایش آگاهی‌های عمومی صورت می‌گیرد ، نظیر:
ترویج ، عرضه ، ارزشیابی ، پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری ، آموزش‌های فرهنگی و هنری ، اجرای صحنه‌ای ، نمایشگاهها ، مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و هنری .
د- فعالیتهای هنری:
مجموعه فعالیتهایی که درفرآیند خلاقیت ، تولید ، تکثیر ، اجرای صحنه‌ای نمایش و توزیع آثار سینمایی ، سمعی و بصری ، موسیقیایی ، هنری نمایشی ، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی ، فرهنگی و باستانی انجام می‌گردد .
ماده 2:
مجوز سندی است که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند یک یا چند نوع فعالیت از مجموعه فعالیتهای انتشاراتی ، مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری مذکور در جدول پیوست را انجام دهند . انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قرار زیر است .
1-2. پروانه تاسیس ، پروانه بهره‌برداری ، پروانه فعالیت یا مجوز فعالیت و یا عناوین مشابه که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (یا یکی از واحدهای ستادی یا استانی و یا شهرستانی) برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور فعالیتهای مندرج در جدول پیوست صادر می‌گردد .
تبصره- در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانونی صدور مجوزهای موضوع فعالیتهای موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض و مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند . در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع در حکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود [1] .
2-2. مجوزهای تبعی:
عوامل دست اندرکار و موثر در انجام فعالیت‌های موضوع یکی از انواع مجوزهای بند 1-2 فوق که به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود ، نسبت به درآمد حاصل از فعالیت موضوع مجوز ، دارای مجوز تبعی محسوب شده نیاز به ارائه مجوز جداگانه ندارند مشروط بر این که واجد یکی از شرایط ذیل باشند:
الف: دارا بودن کارت حرفه‌ای معتبر در زمینه امور فعالیت موضوع مجوز
ب: دارا بودن یکی از مجوزهای موضوع ماده 2
ج: مشخصات آنان در تصاویر برابر اصل شده فهرست مجوز صادره یا شناسنامه اثر برای یک فعالیت فرهنگی و هنری که ایشان نیز از عوامل آن باشند ، قید شده باشد .
د: ارائه نسخه‌ای از قرارداد منعقده با شخص دارای مجوز
ماده 3: مشمولین فصل مالیات بردرآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای حاصله مشمول معافیت بند (ل) ماده 139 اصلاحی این قانون نخواهند بود .
ماده 4: نحوه اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیت‌های مندرج در فهرست پیوست براساس بخشنامه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد .
ماده 5: فهرست فعالیتهای موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی این قانون هر دو سال یکبار قابل بررسی و تجدید نظر است .
ماده 6: مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی موضوع بخشنامه شماره 13963/7040-211 مورخ 82/12/24 می‌شود و با رعایت مقررات آیین‌نامه موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحی نسبت به درآمدهایی که از ابتدای 1381 تحصیل می‌شود مورد عمل قرار خواهد گرفت .
ماده 7: فهرست فعالیتهای مشمول معافیت این دستورالعمل بشرح جدول پیوست می‌باشد .
سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  
ردیف
طبقه فعالیت
نوع فعالیت
فعالیتهای مشمول
1
انتشاراتی
انتشار کتاب
نویسندگی(تحقیق،تألیف ترجمه،تصحیح،گردآوری)ویراستاری- صفحه آرایی- تصویر گری کتاب-صفحه بندی،حروف چینی-بازآفرینی،خطاطی-طراحی جلد،بازنویسی- نشرکتاب اعم از کاغذی یا الکترونیکی – پخش و فروش کتاب
2
مطبوعاتی
2-1 تولید و نشر خبر و اطلاعات
تولید خبر- عکاسی- نقد و بررسی خبر- خبرگزاری- تفسیر- تولید و پردازش اطلاعات- اطلاع رسانی مکتوب یا الکترونیکی
2-2- انتشارنشریات و مطبوعات
نویسندگی- گزارشگری- نقد تفسیر و خبر- روزنامه نگاری – عکاسی مطبوعاتی- تصویرگری مطبوعات- ویراستاری- ترجمه- طراحی مطبوعات-گرافیست و کاریکاتور مطبوعات- طراحی و انتشار آگهی- مدیریت تحریریه مطبوعاتی- سردبیری- دبیر سرویس- نشر و فروش نشریات و مطبوعات
3
فرهنگی
3-1- مسابقات فرهنگی و هنری
از قبیل مسابقات کتاب خوانی، مسابقات هنری، مسابقات قرآنی و نظایر آن
3-2- جشنواره های فرهنگی و هنری
مراسم – مسابقات و نشست ها که به صورت داخلی و بین المللی انجام می گیرد.
3-3- نمایشگاه های فرهنگی و هنری
از قبیل کتاب،مطبوعات،هنرهای تجسمی و نظایر آن
3-4- مراسم و مجامع فرهنگی و هنری
آموزش های فرهنگی و هنری که توسط آموزشگاه ازاد سینمایی- آموزشگاه آزاد هنری و مؤسسات مجری رشته های فرهنگی و هنری در مقطع کار و دانش- پودمانی و علمی- کاربردی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود پژوهش های فرهنگی و هنری- شبهای شعر و ادب- نقد و بررسی کتاب و آثار هنری و سینمایی- بزرگداشتها- یادبودها- همایشها- کنگره ها و سایر نشست های فرهنگی و هنری
3-5-
تأسیس و اداره کتابخانه عمومی- قرائت خانه- نگارخانه
4
هنری
1- 4- تولید،تکثیر، توزیع و نمایش فیلم
فیلم نامه نوسی- تهیه کنندگی- کارگردانی- صدابرداری- صداگذاری- فیلمبرداری- طراحی صحنه، دکور و لباس- تدوین- تدارکات- طراحی و اجرای جلوه های ویژه- بازیگری- بدل کاری- چهره پردازی-  خدمات لابراتوری- فیلم- عکاسی فیلم- عکاسی هنری- گویندگی- منشی گری صحنه- مدیریت تولید فیلم- آهنگسازی- دوبله- انیمیشن سازی- مستندسازی- بازیگردانی – نورپردازی- دستیاری گارکردان- صدابرداری و نمایش فیلم و پخش و فروش آثار تصویری.
4-2- تولید،تکثیر، توزیع،اجرای صحنه ای موسیقی،پخش و فروش آثارصوتی
تنظیم کننده آهنگ- آهنگ سازی- نوازندگی- شعر- خوانندگی- ضبط و صداگذاری استودیویی و صحنه ای-  گرافیک و عکاسی هنری کارگاه تولید و ساخت ادوات موسیقی- نشر و تکثیر و پخش و فروش آثار صوتی (یا صوتی تصویری)
3- 4- تئاتر و نمایش صحنه ای
نمایشنامه نویسی- کارگردانی – تهیه کنندگی – صدابرداری – طراحی و اجرای صحنه- نورپردازی – بازیگری- تدارکات – چهره پردازی-  نمایش صحنه ای(scene) از قبیل پرداه خوانی- تعزیه- روحوضی- خیمه شب بازی – عروسکی – سیاه بازی و خیابانی.
4- 4 – هنرهای تجسمی
نقاشی- طراحی- خوشنویسی- گرافیک- عکاسی هنری- مجسمه سازی-نگارگری- باستان شناسی- کاوش گری- سفالگری و هنرهای جدید
image_pdf

شماره:211-4348/19153


    [1] . به موجب نامه شماره 1/75292 مورخ 1393/01/05 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اختیار قانونی صدور مجوز فعالیت کتابفروشی به اتحادیه های صنفی کتابفروشان واگذار شده است. مراتب در بخشنامه شماره 200/94/82 مورخ 1394/08/17 سازمان امور مالیاتی اعلام شده است..
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین دستورالعمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده (۱۲) آیین نامه تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی ق.م.م