Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

شرایط اعطای معافیت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا یا خدمات

با توجه به مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء‌ هـ بند 4 تصویب نامه شماره 20082ت 30784ک مورخ 1383/04/21 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429ت 32172هـ مورخ 1384/02/21 و مصوبه شماره 22788ت/39641هـ مورخ 1388/02/06 هیأت وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 1387/01/14 ، بدینوسیله مقرر می‌گردد:

از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد ، بنابر این درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت:

1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مؤدی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد .

2- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی .

3- معادل کالا یا خدمات صادر شده ، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد .در ضمن در صورتی که هریک از مؤدیان ، ‌ جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده‌اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند .

سازمان امور مالیاتی کشور

image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین شرایط اعطای معافیت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا یا خدمات