Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

صرفاًمالیات پرداختی سهم سود سهامداران بعنوان پیش پرداخت مالیات قابل قبول است و۱۰%مالیات قابل قبول نیست

اداره کل شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی

نظر به اینکه راجع به 10 % مالیات شرکت موضوع بند “د” ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن،و احتساب آن بعنوان مالیات پرداختی سهامداران، برای بعضی از ماموران و واحدهای مالیاتی مورد ابهام و تردید میباشد. لذا یادآور می شود،بلحاظ اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران و به صراحت حکم بند ْ د ْ بصره یک ماده 105 قانون فوق الذکر،صرفاْ مالیات پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سهم سود سهامداران با نام موقع احتساب مالیات بردرآمد شرکتهای سرمایه گذار از مالیات متعلق کسر خواهد شد.
این بخشنامه بر اساس دادنامه شماره 424 مورخ 1 / 9 / 1383 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

عیسی شهسوار خجسته

image_pdf

شماره:854/10448/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین صرفاًمالیات پرداختی سهم سود سهامداران بعنوان پیش پرداخت مالیات قابل قبول است و۱۰%مالیات قابل قبول نیست