Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

بخشنامه هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویب نامه شماره 35622 /ت 27259 ه مورخ 3 / 12 / 1381 هیات محترم وزیران درخصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 جهت اطلاع واقدام لازم بپیوست ارسال میگردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 35622 /ت 27259 ه
تاریخ: 03 / 12 / 1381
پیوست:

تصویب نامه هیات وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران درجلسه مورخ 16 / 11 / 1381 بنابه پیشنهاد شماره 37317 مورخ 31 / 6 / 1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند ب ماده ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380 – تصویب نمود:
ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی ومؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات وسایر حقوق خود از ایران و واژذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی عاید انها میشود، به شرح زیر تعیین می شود.
الف – واگذاری امتیازات وسایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به صاحبان واحدهای تولیدی ومعدنی مشروط بر آنکه امتیازات وحقوق مذکور منحصراً مربوط به فعالیتهای تولیدی ومعدنی باشد، بیست درصد (20 %) پرداختی.
ب- واگذاری امتیازات وسایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به وزارتخانه ها وسازمان ها ومؤسسات ولتی وشهرداری ها، بیست درصد (20 %) پرداختی.

ج- واگذاری حق نمایش فیلم های سینمایی، بیست درصد (20 %) پرداختی.

د- سایر موارد، سی درصد (30 %) پرداختی.

محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:5356/8001/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین بخشنامه هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم