Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اصلاح بند الف مواد ۶ ۱۲ آئین نامه ۲۲ شورای عالی بیمه

عطف به نامه شماره 10983 مورخ 12 / 7 / 78 راجع به اصلاح آیین نامه شماره 22 شورای عالی بیمه، در اجرای تبصره یک ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 تصمیم متخذه در شورای عالی بیمه به شرح زیر مورد تأیید است.
بند الف مواد 6 و 12 آیین نامه شماره (22) شورای عالی بیمه به شرح زیر اصلاح می شود.
حداقل 5 / 2 % وحداکثر 5 % حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکایی وواگذاری.

حسین نمازی
وزیر امور اقتصادی ودارایی

image_pdf

شماره:26895


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اصلاح بند الف مواد ۶ ۱۲ آئین نامه ۲۲ شورای عالی بیمه