Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

رسیدگی گروهی در خصوص ۵% از مؤدیان بزرگ در اجرای بند ۶ بیانیه چهارمین اجلاس

اداره کل امور مالیاتی استان….

احتراماً، در اجرای بند 6 بیانیه پایانی چهارمین اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور در کرمانشاه، در خصوص تعیین 5 درصد از مؤدیان بزرگ و رسیدگی گروهی به این پرونده ها مقتضی است پرونده های مورد نظر با سطح درآمد ابرازی 8 میلیارد ریال و بالاتر و در صورت عدم انتخاب تعداد مورد نظر، مؤدیان با درآمد مشمول مالیات سال قبل 000 / 000 / 000 / 2 ریال و بالاتر انتخاب و اطلاعات مربوط به مؤدیان مذکور به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت لوح فشرده (CD) تحت نرم افزار Excel به شرح فرم پیوست تهیه و حداکثر تا تاریخ 30 / 6 / 1386 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد. در ضمن برای رسیدگی به پرونده های انتخابی افراد مجرب و متخصص به عنوان گروههای رسیدگی تعیین گردند.

محمود شکری
معاون عملیاتی

جدول اطلاعات مربوط به 5 % مؤدیان بزرگ (اشخاص حقوقی) عملکرد سال 1385 در
اجرای بند 6 بیانیه پایانی اجلاس کرمانشاه اداره کل امور مالیاتی………

 

 
ردیف
نام شخص حقوقی
شماره ثبت
شماره و تاریخ تسلیم اظهارنامه
میزان درآمد و فروش ابرازی
میزان درآمد مشمول مالیات قطعی شده سال قبل
هزینه حقوق
سود ابرازی
زیان ابرازی
مالیات ابرازی
جمـع

جدول اطلاعات مربوط به 5 % مؤدیان بزرگ (اشخاص حقیقی) عملکرد سال 1385
در اجرای بند 6 بیانیه پایانی اجلاس کرمانشاه اداره کل امور مالیاتی………

 

ردیف
نام شخص حقوقی
تعداد شرکاء
نوع شغل
شماره و تاریخ تسلیم اظهارنامه
میزان درآمد و فروش ابرازی
میزان درآمد مشمول مالیات قطعی شده سال قبل
سود ابرازی
زیان ابرازی
مالیات ابرازی
جمـع
image_pdf

شماره:52141/1028/232


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین رسیدگی گروهی در خصوص ۵% از مؤدیان بزرگ در اجرای بند ۶ بیانیه چهارمین اجلاس