Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

پذیرش هزینه کمک‌های بلاعوض مشمولین قانون تاسیس شهرک‌های صنعتی

پیرو بخشنامه شماره 104412 مورخ 86/11/24 به پیوست تصویر مصوبه شماره 35488/ت 39226 ک مورخ 87/3/8 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد که به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن ، مبنی بر «کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع به یکدیگر موضوع بند 4 قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران – مصوب 1376 برای سالهای مالی منتهی به پایان سالهای 1386 تا 1389 به عنوان هزینه‌های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداختکننده و درآمد عملیاتی برای دریافتکننده تلقی می‌شود» صادر گردیده است ، جهت اقدام ارسال می‌شود .
تاریخ اجراء: برای عملکرد سالهای منتهی به پایان سالهای 86 تا 89
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:43302


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین پذیرش هزینه کمک‌های بلاعوض مشمولین قانون تاسیس شهرک‌های صنعتی