Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در مورد اعتبار فهرست اولویتها برای سال های ۷۹ و۸۰ وتهیه کد ISIC3 وتطبیق آن با ICGS

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان……

یک جلد راهنمای کد گزاری محصولات صنعتی ومعدنی که براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی ISIC 3 تهیه گردیده جهت اطلاع واقدام به پیوست ارسال می گردد. ضمناً نظر به اینکه طبق مصوبه شماره 15648 /ت 26763 /ه مورخ 19 / 4 / 1381 هیأت محترم وزیران، مفاد تصویب نامه شماره 1361 /ت 11463 ه مورخ 11 / 2 / 1374 (موضوع تعیین فهرست اولویت های موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) برای سالهای اول ودوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال های 1380،1379) لازم الاجرا است وبا عنایت به اینکه فهرست اولویت های موضوع تصویب نامه فوق الذکر بر اساس ICGSتهیه گردیده لذا در مواردی که نیاز به تطبیق کدISIC 3 با ICGS باشد، مورد ابهام را مستقیماً از دفتر کل امور اقتصادی وزارت صنایع ومعادن استعلام فرمایید.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی
از طرف قائم مقامی

image_pdf

شماره:2745/5/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در مورد اعتبار فهرست اولویتها برای سال های ۷۹ و۸۰ وتهیه کد ISIC3 وتطبیق آن با ICGS