Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

در مورد تخلفات کد اقتصادی از ابتدا ۸۱ وقبل از آن

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
اداره کل مالیات بر شرکتها

احتراماً،
حسب موافقت رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در هامش نامه شماره 6893 / 31 مورخ 5 / 3 / 81 این اداره کل در خصوص تخلفات شماره اقتصادی انجام شده از سوی برخی از مودیان در عملکرد سال 1380،مقرر گردیده است:

1_ با توجه به اینکه مقررات مربوط به شماره اقتصادی که قبلا به موجب ماده 85 قانون “وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین “تصویب گردیده بود، به عنوان ماده 169 مکرر به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردیده ومفاد آن از ابتدای سال 1381 مجری است لذا تخلفات کد اقتصادی که تا پایان سال 1380 اتفاق افتاده و به دفتر حقوقی ارجاع گردیده، کماکان توسط دفتر مذکورپیگیری می شود.

2_ تخلفات کد اقتصادی مربوط به دوره زمانی قبل از سال 1381 که توسط اشخاص به ادارات مالیاتی اعلام گردیده وتاکنون به دفتر حقوقی ارجاع نشده است به آن دفتر ارجاع نشود.

3_ اطلاعات مالیاتی تخلفات شماره اقتصادی دوره زمانی قبل از سال 1381 که به ادارات مالیاتی اعلام گردیده جهت شناسایی درآمد مودیان مالیاتی به حوزه های مالیاتی ذیربط ارسال گردد.
با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال تصویر نامه 6893- 31 مورخ 5 / 3 / 81 این اداره کل خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.

محمد پاریزی
مدیر کل اطلاعات و خدمات مالیاتی

image_pdf

شماره:16369/31


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین در مورد تخلفات کد اقتصادی از ابتدا ۸۱ وقبل از آن