Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

بخشنامه در خصوص اصلاح ماده ۳ ائین نامه اجرائی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امورمالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده اموراقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده اموراقتصادی

پیرو بخشنامه شماره 2183 / 471- 211 مورخ 21 / 2 / 1383 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 21135 /ت 31011 ه مورخ 24 / 4 / 1383 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد (20 %) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد.

علی اکبرسمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 21135 / 31011 ه
تاریخ: 24 / 04 / 1383
پیوست:

وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران درجلسه مورخ 21 / 4 / 1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی،موضوع نامه شماره 19563 / 6831 ه/ب مورخ 23 / 3 / 1383 تصویب نمود:
در ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907 /ت 30370 ه مورخ 2 / 2 / 1383 عبارت “ و هرسال به میزان بیست درصد (20 %) افزایش سرمایه پرداخت شده “ حذف می گردد.

محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره: 2183 / 471 / 211
تاریخ: 21 / 02 / 1383
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

تصویر تصویب نامه شماره 1907 / ت 30370 ه مورخ 2 / 2 / 1383 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون نتظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 / 5 / 82 که در روزنامه رسمی شماره 17225 مورخ 5 / 2 / 1383 نیز درج گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

image_pdf

شماره:8040/1990/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین بخشنامه در خصوص اصلاح ماده ۳ ائین نامه اجرائی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور