Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 232498 /ت 45851 ه مورخ 15 / 10 / 89 هیئت محترم وزیران مبنی بر اصلاح تصویب نامه شماره 207669 /ت 39246 ه مورخ 21 / 12 / 86 در خصوص استان هرمزگان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 232498 /ت 45851 ه
تاریخ: 15 / 10 / 1389
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5 / 10 / 1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی،موضوع نامه شماره 51886 ه /ب مورخ 9 / 8 / 1389 تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 207669 /ت 39246 ه مورخ 21 / 12 / 1386 به شرح زیر اصلاح می گردد:

1_ عبارت تبصره (1) به عبارت تبصره (3) اصلاح می گردد.

2_ عبارت پنجاه درصد قبل از واژه مالیات اضافه و عبارت به مدت ده سال حذف می گردد.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 207669 /ت 39246 ه
تاریخ: 21 / 12 / 1386
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3 / 12 / 1386 که در مرکز استان هرمزگان تشکیل گردید، به استناد تبصره (3) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
طرحهای گردشگری در مناطق محروم و توسعه نیافته استان هرمزگان موضوع تصویب نامه شماره 21373 /ت 28893 ه مورخ 31 / 4 / 1382 از پرداخت پنجاه درصد مالیات معاف می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:32459/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم