Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تمرکز امور مالیاتی مؤسسات موضوع مواد ۱۳۴و ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل

در اجرای طرح ساماندهی امور مالیاتی مؤدیان موضوع مواد 134 و 139 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی در جهت تکریم مؤدیان موصوف و ایجاد هماهنگی در اعمال رویه های واحد، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی با توجه به ساختار تشکیلاتی خود، مسئولیت انجام امور مالیاتی مؤسسات موصوف را به یکی از ادارات امور مالیاتی حسب مورد به ترتیبی که ذیلاً خواهد آمد واگذار و نظارت نمایند:
1) امور مالیاتی شهر تهران:
تمرکز با توجه به تعداد پرونده ها و درجه اهمیت آن ها می بایست در حد یک واحد، گروه و یا گروه های مالیاتی در هر اداره کل حسب مورد انجام پذیرد.
2) امور مالیاتی استان تهران:
تمرکز در مراکز ادارت کل و مدیریت ها در سطح یک واحد مالیاتی و یا گروه مالیاتی حسب مورد، و در شهر یا شهرستان های تابعه در یک واحد مالیاتی پیش بینی گردد.
3) سایر ادارات کل استانی:
در مراکز استان ها در سطح یک واحد مالیاتی، و یا گروه مالیاتی حسب مورد، و در شهر یا شهرستان های تابعه در یک واحد مالیاتی پیش بینی گردد.
4) پس از انجام امور تمرکز، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مؤدیان موصوف را در محیط نرم افزار Excel به شرح فرم پیوست تهیه و لوح فشرده آن را تا تاریخ 31 / 5 / 1388 به دفتر خدمات مؤدیان ارسال دارند.
5) دفتر خدمات مؤدیان مسئولیت نظارت، هماهنگی و تهیه دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات مالیاتی و اطلاع رسانی را به عهده خواهد داشت.
6) در خصوص پرونده های جدید پس از اعمال ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره 109361 مورخ 7 / 12 / 1386 مراتب می بایست به صورت گزارشات ماهانه برای اطلاع دفتر خدمات مؤدیان ارسال گردد.
7) ادارات کل امور مالیاتی مکلفند مشخصات واحدها و ماموران مالیاتی که در زمینه مؤدیان مذکور تعیین می شوند را حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 1388 به دفتر خدمات مؤدیان ارسال نمایند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی

فهرست مشخصات مأموران مالیاتی
رسیدگی به موضوع مواد 134 و 139 قانون مالیاتهای مستقیم

 
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
سابقه
تلفن های تماس
شماره تلفن اداره
امور مالیاتی
image_pdf

شماره:17578


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تمرکز امور مالیاتی مؤسسات موضوع مواد ۱۳۴و ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم