Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

وضعیت مالیات بوفه های مستقر در باشگاه های ورزشی از لحاظ معافیت

گزارش شماره 7483- 4 / 30 مورخ 27 / 7 / 1377 ریاست شورای عالی مالیاتی که با توجه به نامه شماره 11 / 44758 مورخ 16 / 7 / 1377 دفتر ریاست محترم جمهور منضم به تصویر نامه شماره 22125 / 1 مورخ 6 / 7 / 1377 ریاست محترم سازمان تربیت بدنی راجع به مشکلات مبتلا به مؤسسات و باشگاه های ورزشی به لحاظ وجود بوفه ونفی معافیت مالیاتی آنها از طرف برخی حوزه های مالیاتی عنوان محترم درآمدهای مالیاتی تهیه شده است، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 17 / 8 / 1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که “اصولاً تأسیس مؤسسات وباشگاه های ورزشی با توجه به ضرورت رفع خستگی وتأمین شرایط مطلوب برای ادامه فعالیت های ورزشی توسط علاقمندان، با داشتن بوفه ای برای ارائه چای، نوشابه، آبمیوه وامثالهم ملازمه دارد وبه نظر نمی رسد مقصود مقنن از حصر امر مؤسسات و باشگاه های مزبور به فعالیت ورزشی به لحاظ اعطاء معافیت مالیاتی محروم نمودن آنها از داشتن بوفه باشد” ودر خاتمه گزارش پیشنهاد طرح موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شده است.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن پس از بحث وتبادل نظر راجع به مسئله مطروحه به شرح زیر اعلام رأی می نماید:
چنانچه در تأسیس وفعالیت مؤسسات وباشگاه های ورزشی وجود بوفه ای به طور متعارف ودر حدود رفع نیازهای مربوط به امور ورزشی داخلی باشگاه یا مؤسسه لازمه امر بوده وایجاد آن خارج از چارچوب مجوز سازمان تربیت بدنی نبوده باشد، صرف وجود چنین بوفه ای باشگاه یا مؤسسه مورد نظر را از قید وحصر مذکور در قسمت اخیر ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن خارج ننموده سبب نفی معافیت مالیاتی موضوع آن ماده نخواهد بودوچنانچه فعالیت بوفه خارج از حدود ومجوز مذکور باشد، تنها درآمد حاصل از بوفه برابر مقررات مشمول مالیات شده وجود آن نافی اصل معافیت باشگاه یا مؤسسه نمی گردد.

علی اکبر سمیعی-محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش-غلامحسین هدایت عبدی-محمد علی سعیدزاده-داریوش آل اقا-اصغر بختیاری-محمد علی بیگ پور-حسن محمدیان

image_pdf

شماره:8904/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین وضعیت مالیات بوفه های مستقر در باشگاه های ورزشی از لحاظ معافیت