Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر رعایت مقررات این آیین نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14 / 8 / 1391 بنا به پیشنهاد شماره 142774 / 12274 / 200 مورخ 1 / 8 / 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- موضوع تصویب نامه شماره 53456 /ت 27257 ه مورخ 7 / 12 / 1381 به شرح زیر اصلاح می شود:

1_ در ماده 15 عبارت ” و کسر پرداخت مالیات اشخاص ثالث” حذف می شود.

2_ متن زیر جایگزین ماده 16 می شود:

ماده 16_ تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر رعایت مقررات این آیین نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.

تبصره: فعالیتهای هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان (تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نمی باشد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

image_pdf

شماره:242895/ت48524هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر رعایت مقررات این آیین نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است