Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده(۷۱) قانون نظام صنفی

دستورالعمل

در اجرای مفاد ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 13007 / 200 مورخ 28 / 6 / 1391 سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین دستورالعمل های مواد 169 و 169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی، مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی مورد نظر سازمان تعیین و اعلام می گردد.

1_ هدف: ثبت و مستندسازی فعالیتهای اقتصادی است در اجرای قوانین و مقررات ذیربط

2_ دامنه کاربرد: صاحبان مشاغل تعیین شده مشمول اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور

3_ عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:

1_ 3- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

2_ 3- سامانه فروشگاهی: به صندوق فروش (POS) یا رایانه ای که دارای نرم افزار فروشگاهی می باشند و جهت ثبت اطلاعات حداقل خریدو فروش روزانه و هزینه نگهداری موجودی در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می گیرند، اطلاق می گردد.

3_ 3- فایل الکترونیکی: شامل فیلدهای الکترونیکی می باشد که مشخصات آن بر اساس دستورالعمل ماده 169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده در بند (6) این دستورالعمل اعلام گردیده است.

4_ مؤدیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی و نحوه ارسال اطلاعات توسط آنان:
مطابق بخشنامه شماره 13007 / 200 مورخ 28 / 6 / 1391 سازمان، اولویت های اعلام شده برای الزام به استفاده از سامانه های فروشگاهی از ابتدای سال 1392 به شرح ذیل می باشد:

صاحبان مشاغل

نوع فعالیت

نگهداری و ارسال اطلاعات به سازمان

سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

طلاسازی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

جواهر سازی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

فروشندگان آهن آلات

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان لوازم خانگی(شامل برقی، گازی و نفتی)

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

هتل و هتل آپارتمان

هتل سه ستاره و بالاتر

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

هتل پایین تر از سه ستاره

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

تالارپذیرایی،رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها

تالارهای پذیرایی

رستوران

رستوران سنتی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

چلوکبابی

اغذیهه فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد،هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

مشاوران املاک و مستغلات

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

داروخانه ها

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

5_ وظایف مؤدیان:

1_ 5- با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از ابتدای سال 1392،مؤدیان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد کسبی خود را انتخاب و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال مذکور ضمن نصب و راه اندازی سامانه فروشگاهی مراتب را به منظور استفاده از تسهیلات مقرر پیش بینی شده،با تکمیل فرم پیوست (شماره 1) که در برگیرنده اطلاعات هویتی آنان، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنین مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهی می باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. شایان ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.
بدیهی است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خرید و فروش کالا، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینه ها و تولید فایل الکترونیکی بند (6) این دستورالعمل را داشته باشد.

2_ 5- مؤدیان مشمول نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی که طی سال شروع به فعالیت می نمایند، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ شروع فعالیت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی اقدام و مراتب را به شرح بند 1- 5 به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.

3_ 5- مؤدیانی که پس از موعد مقرر قانون ی نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی اقدام می نمایند مکلفند مراتب را به شرح بند 1- 5 به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است این دسته از مؤدیان مشمول استفاده از مشوق ها و تسهیلات مقرر در قانون در آن سال نخواهد بود.

4_ 5- مؤدیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی، مکلف هستند از ابتدای سال 1392 کلیه خریدها و فروش های خود را در سامانه فروشگاهی ثبت و نسبت به صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده (پیوست شماره 2 و 3) از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.

5_ 5- مؤدیان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از نظر انجام تکالیف به شرح ذیل تقسیم می گردند:

الف) مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه موضوع ضوابط اجرایی بند (ج) ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم (طبق فرم پیوست شماره 4) ثبت و نگهداری نمایند و همراه اظهارنامه مالیاتی سالانه تحویل واحدهای مالیاتی نمایند.

ب) مؤدیان مشمول بندهای 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند فایل الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش خود را در دوره زمانی تعیین شده به شرح بند (6) این دستورالعمل از طریق سایت www.tax.gov.ir برای سازمان ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند. (دوره های زمانی ارائه اطلاعات خرید و فروش به صورت فعلی (بهار، تابستان،پاییز و زمستان) و از ابتدای سال 1392 حداکثر تا یک ماه بعد از پایان هر فصل می باشد.)

6_ 5- در مواردی که بنا به عللی از جمله نقص فنی دستگاه امکان ثبت اطلاعات خرید و فروش از طریق سامانه فروشگاهی میسر نباشد،مؤدی مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافاصله رویدادهای مالی مدت مذکور را در سامانه فروشگاهی ثبت نمایند.

7_ 5- مؤدیان مشمول استفاده از سامانه های فروشگاهی،کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانون ی از جمله نگهداری دفاتر روزنامه و کل و یا دفتر درآمد و هزینه می باشند و موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در دفاتر قانون ی حسب مورد ثبت نمایند.
مؤدیان استفاده کننده از سامانه فروشگاهی به منظور تسهیل رسیدگی موظفند آیین نامه یا دستورالعمل های سامانه فروشگاهی و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را حسب درخواست مأموران مالیاتی در اختیار آنان قرار دهند.

6_ ویژگی های فایل الکترونیکی (اطلاعات خرید و فروش) ارسالی به سازمان امور مالیاتی:
مشخصات فایل الکترونیکی (اطلاعات خرید و فروش) سازمان و راهنمای اجرایی مربوط به تسلیم و ارسال الکترونیکی آن و همچنین ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش از طریق”صورت الکترونیکی معاملات”در سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.tax.gov.ir در دسترس می باشد. ضروری است مؤدیان محترم مالیاتی فایل مورد نظر را در اجرای دستورالعمل ماده 169 مکرر را از طریق سامانه الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.
ضمناً فایل مورد نظر قبلاً در اجرای ماده 169 مکرر) قانون مالیات مستقیم اعلام گردیده و اغلب شرکتهای تولید کننده نرم افزار در سیستم های نرم افزاری خود تعبیه نموده اند.
ادارات کل امور مالیاتی مکلف هستند مفاد این دستورالعمل را به نحوه مقتضی به مجامع امور صنفی،اتحادیه های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 13007 / 200
تاریخ: 28 / 06 / 1391
پیوست: دارد

بخشنامه

در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:

1_ سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر

2_ فروشندگان آهن آلات

3_ فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

4_ فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری

5_ فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها

6_ فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی)

7_ تالار پذیرایی، رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشیها،

8_ هتل و هتل آپارتمان

9_ مشاوران املاک و مستغلات

10_ داروخانه ها

از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) ‌ یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.
ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده براساس آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.
شایان ذکر است مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)،از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد.
معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع دیصلاح می باشد.
بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب،‌نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.
مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست)،آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایند در توافق عملکرد سال 1392 مالیات صاحبان مشاغل،‌یکی از شروط توافق با اتحادیه صنفی،‌نصب سامانه های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست

image_pdf

شماره:26083 /200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده(۷۱) قانون نظام صنفی