Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

محاسبه هزینه‌های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی، عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتیبه پیوست تصویر مصوبه شماره 212317/ت 44248هـ مورخ 1390/12/16 هیئت وزیران در خصوص هزینه‌های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌گردد .
1- هزینه‌های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی ، عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- محسوب می‌شود .
2- این تصویب نامه از تاریخ 1387/1/1 قابل اجرا است .
3- ایـن تـصـویـب نـامـه جـایگـزین تصمیم نامه شماره 44248/257612 مورخ 1388/12/23 می‌شود .

سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:1816/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین محاسبه هزینه‌های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی، عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی