Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

نقل و انتقال سهام پزشکان در بیمارستانها و ارشاد کادر تشخیص

بمنظور تسهیل و تسریع در امر تشخیص و وصول مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه پزشکان در شرکتهای بیمارستانی و کاهش اختلاف مالیاتی و وقفه های زمانی و رعایت اصل عدالت مالیاتی مقرر میدارد: در مواردی که در تعیین ارزش سهام و سهم الشرکه بیمارستانها که مأخذ محاسبه و مطالبه مالیات نقل و انتقال سهام قرار می گیرد , بین مودی و مامورین تشخیص اختلاف بروز مینماید . ضرورت دارد ممیزکل مالیاتی ذیربط با هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد با توجه به بندهای 1 و 8 و 11 ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 / 10 / 74 مجلس شورای اسلامی , از نظریه کارشناسی سازمان مذکور مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارک مثبته , در مورد تعیین ارزش سهام و سهم الشرکه و بالمال درآمد مشمول مالیات نقل و انتقال سهام استفاده نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:63418/14303/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین نقل و انتقال سهام پزشکان در بیمارستانها و ارشاد کادر تشخیص