Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

پرداختی برای بازسازی عتبات عالیات

دستورالعمل

باستناد بند د ماده 163 قانون برنامه سوم توسعه که به موجب ماده 107 قانون برنامه چهارم توسعه و درطول برنامه مذکور تنفیذ گردیده است وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.
نظر به اینکه به موجب نامه شماره 13001650 /س/ع مورخ 19 / 9 / 86،ستاد مرکزی بازسازی عتبات عالیات تنها متولی نظارت و مرجع تأیید وجوه پرداختی، ستاد مذکور می باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، وجوه پرداختی هریک از مؤدیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) در اجرای مقررات مذکور صرفاً در صورت ارائه گواهی از مرجع مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

image_pdf

شماره:92475


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین پرداختی برای بازسازی عتبات عالیات