Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیینامه اجرایی بند ز تبصره ۷ بودجه ۸۱ در مورد یک پنجم دریافتی هتلها که بایستی به حساب درآمد عمومی واریز گردد و جزء هزینه های قابل قبول است

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28 / 1 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 3687 / 105 مورخ 20 / 1 / 1381 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

پیوست:

((آیین نامه اجرایی بند ((ز)) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور))

ماده 1_ به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اجازه داده می شود در قبال ارائه خدمات کارشناسی وآموزشی به هتل ها وکارکنان آنها، معادل یک پنجم از کل مبلغی را که هتل ها تحت عنوان خدمات (سرویس) از مشتریان خود دریافت ودر هر صورت حساب به طور مجزا محاسبه می نماید، اخذ وبه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.

ماده 2_ هتل ها مجاز نیستند رقم یاد شده را به مبلغ خدمات مقرر (15 %) اضافه نمایند.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:3666/ت 26300هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آیینامه اجرایی بند ز تبصره ۷ بودجه ۸۱ در مورد یک پنجم دریافتی هتلها که بایستی به حساب درآمد عمومی واریز گردد و جزء هزینه های قابل قبول است