Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) ق.م.م جهت صدور گواهی مفاصاحساب مالیاتی یا اعلام بدهی مالیاتی برای متقاضی دریافت تسهیلاتپیرو بخشنامه شماره 91/77969 مورخ 1391/03/28 در خصوص ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:

1- مطابق ماده (3) ضوابط فوق الذکر ، ادارات امور مالیاتی مکلفند ظرف 15 روز نسبت به صدور گواهی مفاصا حساب مالیاتی یا اعلام بدهی مالیاتی متقاضی دریافت تسهیلات اقدام نماید فلذا در صورت عدم دریافت پاسخ استعلام از اداره امور مالیاتی پس از گذشت 20 روز از تاریخ استعلام صورت گرفته ، ارائه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای مشتریان بلامانع خواهد بود .

2- مطابق مفاد تبصره ذیل ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم ، ارائه اطلاعات مربوط به درآمد مشتریان توسط بانک / موسسه اعتباری ، صرفاً با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز می‌باشد فلذا اعلام مبلغ تسهیلات اعطا شده و یا تعهدات ایجاد شده مطابق با گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مغایر با قانون بوده و مجاز نمی‌باشد .

3- مطابق مفاد تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ، آن بانک / موسسه اعتباری زمانی مجاز به ارائه تسهیلات و ایجاد تعهدات برای متقاضیان می‌باشد که گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط سازمان امور مالیاتی صادر شده باشد . از آنجایی که با تکمیل بندهای (ج ) و (د) گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ، که در پاسخ به استعلام صورت گرفته از سوی آن بانک / موسسه اعتباری توسط مقام مالیاتی صادر می‌شود ، پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده مودی مستفاد نمی‌گردد . لذا به منظور پیشگیری از تبعات ناشی از ایفای نقش بانک / موسسه اعتباری در فرار مالیاتی مودی ، آن بانک / موسسه اعتباری زمانی مجاز به اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای مشتریان می‌باشد که در پاسخ به استعلام صورت گرفته ، صرفاً بندهای الف یا ب گواهی ، موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ، توسط واحد مالیاتی مربوطه تکمیل شده باشد .
image_pdf

شماره:180966


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) ق.م.م جهت صدور گواهی مفاصاحساب مالیاتی یا اعلام بدهی مالیاتی برای متقاضی دریافت تسهیلات