Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک، شهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر در سال مالی ۸۵ به عنوان هزینه قابل قبول

بخشنامه

تصویر مصوبه شماره 103617 /ت 37682 ه مورخ 28 / 6 / 86 هیئت محترم وزیران که به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن مبنی بر کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شهرکهای تابعه به یکدیگر موضوع بند 4 قانون اصلاح قانون راجع بع تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1376 برای اسل مالی منتهی به پایان سال 1385 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده ودرآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود صادر گردیده است جهت اقدام به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 103617 /ت 37682 ه
تاریخ: 28 / 06 / 1386
پیوست:

وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25 / 6 / 1386 بنا به پیشنهاد شماره 61488 / 60 مورخ 2 / 4 / 1386 وزارت صنایع و معادن وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:
کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر موضوع بند (4) قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران – مصوب 1376- برای سال مالی منتهی به پایان سال 1385 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:104412


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک، شهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر در سال مالی ۸۵ به عنوان هزینه قابل قبول