Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ارسال موافقتنامه شماره ۲۵۷۶۱۲/۴۴۲۴۸ مورخ ۲۳/۱۲/۸۸ هیئت محترم وزیران

بخشنامه

به پیوست تصویر موافقتنامه شماره 257612 / 44248 مورخ 23 / 12 / 1388 هیئت محترم وزیران که در تاریخ 24 / 12 / 88 و تحت شماره 216220 به وزارت متبوع واصل گردیده،مشعر بر اینکه ” هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی،عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- محسوب می شود” جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 257612 / 44248
تاریخ: 23 / 12 / 1388
پیوست:

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 / 12 / 1388 موافقت نمود:
هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی،عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- محسوب می شود.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:1715/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ارسال موافقتنامه شماره ۲۵۷۶۱۲/۴۴۲۴۸ مورخ ۲۳/۱۲/۸۸ هیئت محترم وزیران