Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

افزایش سقف هزینه سفر از ۷۰۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰۰ ریال برای هر روز به عنوان هزینه قابل قبول

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28 / 4 / 1377 بنا به پیشنهاد شماره 34162 / 8432 / 4 / 30 مورخ 21 / 8 / 1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) جزء (2) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع بند (ب) جزء (2) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (موضوع تصویبنامه شماره 10130 /ت 122 مورخ 25 / 2 / 1368) به شرح زیر اصلاح گردد:

1_ رقم مذکور در جزء (الف) و (ب) بند (1) و بند (2) و تبصره یک ماده 2 از مبلغ هفت هزار (7000) ریال به مبلغ سیپدوپنجاه هزار (350000) ریال تغییر یابد .

2_ تبصره (4) ماده 2 حذف شود .

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهوری

image_pdf

شماره:27536/ت 18895هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین افزایش سقف هزینه سفر از ۷۰۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰۰ ریال برای هر روز به عنوان هزینه قابل قبول