Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

توافق در مورد مالیات پزشکان برای عملکرد سال ۱۳۷۵

تصویر توافقنامه مورخ 17 / 4 / 1376 بین سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی برای مالیات عملکردسال 1375 اعضاء نظام پزشکی به پیوست ارسال میگردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به لزوم حمایت مالیاتی از بخش پزشکی که تامین کننده سلامت جامعه می باشد،پیرو موافقت نامه های قبلی فی مابین وزارت اموراقتصادی و و دارائی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر قوانین جاری مالیاتی و قانون جدید نظام پزشکی مصوب دی ماه 1374 است ترتیب زیر برای مالیات عملکرد سال 75 به بعد اعضاء نظام پزشکی برقرارمی شود:

(پزشک دراین متن به معنای عام کلمه شامل کلیه شاغلین حرف پزشکی منجمله دکترهای داروساز می باشد) .

1- مندرجات اظهارنامه پزشکانی که برای اولین بار مطب دایر می کنند درسه سال اول تاسیس مطب مورد قبول حوزه مالیاتی مربوطه خواهد بود واین ترتیب برای پزشکانی که سن آنها 65 سال یا بیشتر است نیزاعمال می شود.

2- مالیات عملکردسال 75 امضاءنظام پزشکی عبارت خواهد بود از رقم مالیات قطعی عملکرد سال 74 آنها به اضافه (از صفرتابیست درصدآن رقم) به تشخیص کمیته مشترک و با رعایت مدت کار پزشک . استفاده از این بند منوط به آن است که مودی پزشک 50 % درصد مالیات متعلقه را همراه با اظهارنامه بپردازد و ترتیب پرداخت بقیه راتا پایان مهرماه 76 بدهد .

3- درصورتیکه بعداز صدوربرگ تشخیص مدارک مستندی دال بردرآمدمشمولین این توافق با اختلاف بیش از 20 % درصد نسبت به آنچه تخمین زده شده است بدست آیداختلاف مالیات مربوطه مطالبه خواهد شد .

4- پرونده های خاصی که مد نظر حوزه مالیاتی ویانظام پزشکی باشد (حدودا” ده درصد مجموع پرونده ها) درکمیته مشترک مالیاتی مورد بررسی وتصمیم گیری قرار می گیرد ولی درهرحال حق اعتراض پزشک طبق ضوابط قانون ی محفوظ است .

5- نظام پزشکی به منظور برنامه ریزی درازمدت درامرمالیات پزشکان همکاری صمیمانه خودراکمافی السابق با وزارت اموراقتصادی ودارائی ادامه خواهد داد .

image_pdf

شماره:27946


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین توافق در مورد مالیات پزشکان برای عملکرد سال ۱۳۷۵