Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آئین نامه اجرائی بند ۹ ماده ۱۴۸

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

آیین نامه اجرائی مقررات مربوط به بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که در تاریخ 31 / 6 / 1381 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند (9) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380

1_ اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه،همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.

2_ احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد ومدارک ارائه شده توسط مؤدی و اطلاعات مکتسبه باتوجه به مستندات زیر:

1_ 2- گواهی یا تائیدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می باشند. و یاهرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تائید نماید.

2_ 2- صورتجلسه یا صورتجلساتی که درخصوص ایجاد خسارت توسط مؤدی یا سایر مراجع ذیربط دراین زمینه تنظیم گردیده است.

3_ 2- قراردادهای بیمه مربوط.

3_ خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا درهرصورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

4_ ارائه تعهد کتبی مؤدی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشدهاست.
این آیین نامه در اجرای بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 و بنا به پیشنهاد شماره 37310 / 4051- 211 مورخ 31 / 6 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 31 / 6 / 1381 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید.

image_pdf

شماره:1382/4299/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین آئین نامه اجرائی بند ۹ ماده ۱۴۸