Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اقلام هزینه های قابل قبول مالیاتی سرمایه گذاران خارجی …

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر بخشنامه شماره 35681 مورخ 20 / 6 / 1381 مقام عالی وزارت متبوع در ارتباط با اقلام هزینه های قابل قبول مالیاتی سرمایه گذاران خارجی که در ایران و خارج از ایران به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری به روش ساخت،بهره برداری و واگذاری (B.O.T) انجام می پذیرد،جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 35681
تاریخ: 20 / 06 / 1381
پیوست:

سازمان امور مالیاتی کشور

بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 25716 مورخ 6 / 5 / 1381 آن سازمان،هزینه هایی که توسط سرمایه گذار خارجی در خارج و داخل ایران به منظور اجرای طرحهای سرمایه گذار، (از جمله طرحهای نیرو گاهی) به روش ساخت،بهره برداری و واگذاری (B.O.T) انجام پذیرد، به شرح زیر جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد:

1_ هزینه های اخذ تسهیلات بانکی خارج از ایران (سود وکارمزد وام، هزینه تعهد و تضمین و مدیریت وام) که برای انجام دادن طرحهای سرمایه گذاری پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

2_ هزینه های قبل از بهره برداری و اولیه که قبل از ثبت شعبه شرکت در ایران صورت خواهد گرفت (از قبیل هزینه مطالعات ریشه ای،طراحی،فنی و مهندسی، هزینه تنظیم عقد قرارداد) مشروط به مشخص بودن نوع هزینه و میزان آن در قرارداد و حداکثر تا مبلغ ذکر شده در قرارداد با تائید دستگاه اجرائی ذیربط طرف قرارداد.

3_ هزینه بیمه تسهیلات بانکی اخذ شده خارج از ایران و هزینه بیمه تجهیزات و خسارات احتمالی راجع به فعالیت.

4_ استهلاک هزینه سرمایه ای حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه که به تأیید دستگاه اجرایی طرف قرار داد رسیده باشد و مشروط به آنکه در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت شده و صورتهای مالی شعبه مورد تأیید یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد،به مدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم.

5_ هزینه های انجام شده در خارج از کشور که به تأیید یکی از مؤسسات حسابرسی بین المللی رسید و مورد قبول مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که حسابرسی شعبه شرکت خارجی (سرمایه گذاری خارجی) در ایران را عهده دار است، قرار گیرد.

طهماسب مظاهری

image_pdf

شماره:1689/4109/211


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اقلام هزینه های قابل قبول مالیاتی سرمایه گذاران خارجی …