Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

بخشنامه در خصوص اصلاح آئین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران ، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران جزء بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

تصویب نامه شماره 20609 /ت 28881 ه مورخ 18 / 4 / 82 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران , بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع جزء (ب) بند (2) ماده 148 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 20609 / ت 28881 ه
تاریخ: 18 / 04 / 1382
پیوست:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15 / 4 / 1382 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای و به استناد جزء (ب) بند (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء (ب) بند (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه های شماره 10130 / ت 122 مورخ 25 / 2 / 1368 و شمارهٌ 27536 / ت 18895 ه مورخ 3 / 5 / 1377 به شرح زیر اصلاح می گردد:

رقم مذکور در جزء (الف) و (ب) بند (1)،بند (2) و تبصره (1) ماده 2 از مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال به مبلغ یک میلیون (1،000،000) ریال تغییر می یابد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

image_pdf

شماره:2614/210


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین بخشنامه در خصوص اصلاح آئین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران ، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران جزء بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم