Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تهیه و ارسال اطلاعات هویتی پرونده های فعال مالیاتی اشخاص حقوقی ادارات کل به دفتر اطلاعات مالیاتی و اختصاص شماره منحصر به فرد پرونده ها توسط دفتر مذکور

اداره کل امور مالیاتی

با توجه به تهیه و ارسال اطلاعات هویتی پرونده های فعال مالیاتی اشخاص حقوقی آن اداره کل به دفتر اطلاعات مالیاتی، مقتضی است به منظور فراهم آوردن امکان الصاق شماره منحصر به فرد پرونده های مورد بحث توسط آن اداره کل مالیاتی، نسبت به استخراج مستندات مندرج در فهرست پیوست از پرونده های مالیاتی هر یک از اشخاص حقوقی و نگهداری آنها در یک جلد پوشه اقدام عاجل معمول و نتیجه را حداکثر تا تاریخ 28 / 7 / 1386 به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام نمایند.

محمود شکری
معاون عملیاتی

اوراق دائمی پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی

1_ اطلاعیه های مستخرج از فهرست های ارسالی ادارات ثبت، موضوع ماده 184

2_ متن قانون یا مجوز تاسیس حسب مورد

3_ متن (تصویر) آگهی تاسیس و تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور

4_ تصویر اساسنامه و حسب مورد شرکتنامه یا اظهارنامه ثبت شرکت

5_ رونوشت یا تصویر مجوز تاسیس کارگاه یا کارخانه حسب مورد

6_ رونوشت یا تصویر پروانه بهره برداری حسب مورد (در مورد معادن پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج تنظیمی)

7_ مجوز سرمایه گذاری در مورد سرمایه گذاران خارجی

8_ تصویر کارت بازرگانی حسب مورد و سایر پروانه های صادره احتمالی از طرف وزارتخانه ها یا مجامع حرفه ای مربوط

9_ تصویر صفحه اول شناسنامه مدیران منتخب و کارت شناسایی ملی آنها

10_ تصویر سند مالکیت یا حسب مورد سند اجاره اقامتگاه و کارخانه ها یا کارگاهها، انبارها و شعب و فروشگاههای متعلق

11_ تصویر مدارک مربوط به امتیازات اخذ شده (مانند گواهی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، ایزو و غیره)

12_ مکاتبات و گزارشهای مربوط به اجرای تبصره 3 ماده 138 حسب مورد (انتقال کارخانه)

13_ رونوشت یا خلاصه قراردادهای واصله یا اخذ شده در صورت بلند مدت بودن موضوع قرار داد

14_ اعلامیه قبول زیان دوره عملکرد (به منظور اعمال بند 12 ماده 148 در سالهای بعد)

15_ برگ مفاصاحساب مالیاتی (حداقل تا زمان صدور مفاصا حساب بعدی)

16_ مکاتبات مربوط به رفع ابهامات قانون ی و یا دستور العمل خاص پرونده مربوط که مورد نیاز برای دوره های مالی خواهد بود.

17_ گواهی معافیت های مالیاتی

18_ گواهی ثبت نام مؤدی

19_ خلاصه وضعیت پرونده های جاری برای هر عملکرد

توضیح: فرم های موضوع ردیف های 18 و 19 در آینده طراحی و پس از تکمیل در پرونده های مالیاتی دائمی قرار خواهد گرفت.

image_pdf

شماره:64169/ 3453/ 231


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین تهیه و ارسال اطلاعات هویتی پرونده های فعال مالیاتی اشخاص حقوقی ادارات کل به دفتر اطلاعات مالیاتی و اختصاص شماره منحصر به فرد پرونده ها توسط دفتر مذکور