Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

کسر قیمت تمام شده فیلم از درآمد مشمول مالیات

به قرار مسموع , برخی از مامورین تشخیص مالیات در رسیدگی به پرونده های مالیاتی تهیه کنندگان فیلمهای ایرانی که در ایران تهیه می شود حکم تبصره ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن دایر بر کسر قیمت تمام شده فیلم از درآمد مشمول مالیات سال اول بهره برداری و یا عندالاقتضاء از درآمد مشمول مالیات سالهای بعد را رعایت نکرده و بدین ترتیب موجبات اعتراض و شکایت آنها به سایر مراجع و بالمال تاخیر در مختومه شدن پرونده های مذکور را فراهم می نمایند . لذا بدینوسیله متذکر و تاکید می شود , اجرای حکم تبصره یادشده توسط مامورین تشخیص در موارد قبول دفاتر قانون ی مودیان مورد بحث و اقتضای شرایط مربوط از الزامات صریح قانون ی است و نادیده گرفتن آن تخلف محسوب و موجب تعقیب مامورین خاطی می باشد . ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظفند در مورد پرونده های مطروحه فعلی که مامورین تشخیص ذیربط علیرغم استحقاق قانون ی مودی , مفاد تبصره را رعایت نکرده اند , اقدام لازم معمول و از این حیث به اختلاف خاتمه دهند . مفاد این دستورالعمل به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:23746/5269/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین کسر قیمت تمام شده فیلم از درآمد مشمول مالیات