Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

مهلت تسلیم اظهار نامه مودیان محدوده تهران و شمیران تا پایان وقت اداری۷۸/۵/۲ می باشد

اداره کل مالیات برشرکتها

نظر به اینکه روز پنجشنبه سی و یکم تیرماه سال جاری بعنوان آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان گروه کثیری از مودیان مالیاتی مصادف با تعطیل رسمی واحدهای مالیاتی در شهر تهران و شمیران می باشد , لذا اگرچه مقرر گردیده است واحدهای مالیاتی شهرهای مذکور بطور استثنا در آن روز مفتوح و وظایف قانون ی خود بویژه امور مراجعین را همانند روزهای اداری انجام دهند , با این وصف از حیث رعایت مفاد تبصره 1 ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم یادآور می شود: تسلیم اظهارنامه و حسب مورد صورتهای مالی مودیان محدوده حوزه های مالیاتی تهران و شمیران که تا پایان وقت اداری روز شنبه 2 / 5 / 78 صورت گیرد , بمنزله تسلیم در موعد مقرر خواهد بود .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:20588/4599/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین مهلت تسلیم اظهار نامه مودیان محدوده تهران و شمیران تا پایان وقت اداری۷۸/۵/۲ می باشد