Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

۵% علی الحساب گمرک

جناب آقای صانعی پور
معاون وزات امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل گمرک

نظر باینکه اشخاص حقیقی فاقد کارت بازرگانی که با استفاده از سایر مجوزهای قانون ی و یا دفترچه بسیج اقتصادی اقدام به ورود کالا بکشور می نمایند مشمول مالیات بر درآمد بخش مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی می باشند علیهذا برای شناسایی این قبیل مودیان و وصول مالیات بر درآمد آنها بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره 3 ماده 156 قانون مزبور مقرر میدارد این قبیل اشخاص هنگام ترخیص کالای وارداتی معادل پنج درصد مجموع حقوق و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی را بعنوان علی الحساب مالیات بر درآمد پرداخت نمایندو بمنظور سهولت کار خواهشمند است دستور فرمایند ادارات گمرک هنگام وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی پنج درصد علی الحساب مالیات بر درآمد رانیز وصول و در تهران بحساب 8001 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها بحساب ادارات امور اقتصادی و دارائی محل پرداخت ورسید آنرا دراختیار واردکنندگان مورد ظر قرار دهند و همچنین تصویر رسید مربوط بانضمام تصویر یک نسخه از پروانه گمرکی را درتهران به اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی محل جهت اقدام بعدی ارسال دارید . ضمناً مسافرینی که بهمراه خود کالا وارد میکنند مشمول پرداخت پنج درصد علی الحساب فوق نخواهند بود.

محمد جواد ایروانی
وزیرامور اقتصادی و دارائی

image_pdf

شماره:17/10341/24571


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ۵% علی الحساب گمرک